Vandaag de dag houden bedrijven zich bezig met een evenwichtsoefening tussen productiviteit en moreel, hoge prestatieniveaus en verantwoordingsplicht – maar ook betrokkenheid en loyaliteit.

Indien u de bovenstaande spagaat ook nog eens uitbreidt met het beheren van uw mobiele werknemers, dan zijn de uitdagingen nog groter.

Door gebruik te maken van beschikbare technologische oplossingen, samen met eenvoudige verschuivingen in de manier waarop u uw mobiele werknemers beheert, kunt u de resultaten drastisch verbeteren. Hier volgen enkele tips.

 

 

 

  1. Vindt het wiel niet zelf uit, maar kijk hoe andere grote bedrijven dit aanpakken
  2. Zogenaamde virtuele toolkits helpen bij het stroomlijnen van de communicatie. Deze toolkits omvatten vaak functies zoals een platform om samen te werken, de mogelijkheid om eenvoudig bestanden te delen, audio-/videochatapps, virtuele vergadersoftware en projectmanagement tools
  3. Voor het stellen van verwachtingen en het vestigen van vertrouwen is het goed om een gedeeld document op te stellen met informatie over de communicatiestijl van het team, de gebruikte hulpmiddelen, regelmatige vergaderingen en de belangrijkste werktijden
  4. Voor een goede gebruikers acceptatie is vertrouwen het belangrijkst en voor de toegepaste technologie is de volgende formule van toepassing: Nut + Toepasbaarheid + Betrouwbaarheid = Vertrouwen

Technologie kan een belangrijke rol spelen in het helpen bij het managen van succesvolle mobiele teams met een hoge productiviteit. Open en proactieve communicatie is van cruciaal belang voor mobiele werknemers en managers kunnen platformen zoals e-mail, IM, virtuele kantooromgevingen en webconferencing gebruiken om mobiele werknemers te betrekken en regelmatige communicatie aan te moedigen.

Stel doelen in en volg de voortgang. Resultaatgerichtheid is de sleutel tot het meten van productiviteit. In plaats van u te richten op waar en wanneer werknemers hun werk doen, concentreert u zich beter op hoe en wat uw teams doen en bereiken.

Hieronder een aantal beoordelingscriteria en instrumenten om de productiviteit te meten:

  • Kwaliteit van het verrichte werk
  • Klanttevredenheid
  • Vermogen om afspraken na te komen
  • 360-graden feedback (een proces waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende bronnen om het gedrag en de prestaties van een werknemer op het werk te beoordelen)
  • Prestatie-evaluaties
  • Vaststelling van doelstellingen

Zorg ervoor dat mobiele werknemers op dezelfde manier worden behandeld als andere teamleden. Mobiele werknemers moeten het gevoel krijgen dat ze belangrijke leden van het team zijn en het bedrijf helpen bij de overgang naar de nieuwe werkomgeving.

Elk bedrijf kan een samenhangende identiteit creëren als het een sterke bedrijfscultuur heeft en waarden die duidelijk en consistent worden gecommuniceerd. Bovendien kan het houden van bijeenkomsten zoals uitstapjes, retraites en andere bedrijfsevenementen waar sommige of alle werknemers bijeenkomen zeer waardevol zijn om ervoor te zorgen dat alle werknemers zich kunnen ontwikkelen en een band kunnen onderhouden met de missie van het bedrijf.